Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Gabi

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ХОТЕЛ ГАБИ 1 ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.073-20502-C01 Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Главна цел на настоящия проект: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро…
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ